FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Dr.  Ragıp Mustafa BAŞBUĞ

Adı : Ragıp Mustafa BAŞBUĞ
Doğum Yeri : Divriği / Sivas
Doğum Tarihi : 1.1.1961
Medeni Hali  : Evli


İş Adresi : Mekatronik Yazılım San Tic Ltd Şti, Kor Plaza No:70/3 Kozyatağı İSTANBUL
Telefon(İş)   : 0-216-575 13 23
Telefon(Gsm) : 0-543-926 07 77
Fax : 0-216-572 34 04
E-Posta : ragip.com

 


 

MEMLEKETİM

SİVAS

Tarihçe

 Yazılı kaynaklara göre, M.Ö.2000 başlarında Hititler Döneminde önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, ilhanlı, Eretna ve Osmanlı hakimiyetlerini yaşamıştır.

4 Eylül 1919'da Ulu Önder Atatürk'ün Başkanlığında toplanan Sivas Kongresi'nde önemli kararlar alınarak, Türkiye Cumhuriyetinin temeli atılmış ve Sivas şehri Türk tarihinde büyük önem kazanmıştır.

Coğrafya

 İç Anadolu'nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir kesimle son bulmaktadır.

 Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. İlde Kuzey Anadolu sıradağlarının uzantısı olan Köse Dağları, Torosların kuzey kollarından Tecer Dağları ve İncebel Dağları, Akdağlar, Yama Dağı yer almaktadır. Uzunyayla ve Meraküm platoları, ayrıca Kızılırmak, Kelkit, Çaltı vadileri önemli coğrafi oluşumlardır. Önemli akarsuları Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, Çaltı Çayı ve Tohma Çayıdır.

Sivas ilinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır

Ekonomi

Sivas yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, sosyal ve kültürel yapısı, kentsel gelişimi, eğitim altyapısı ve birikimi, tarımsal üretim gücü ve ulaşım altyapısı ile ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli potansiyellere ve avantajlara sahiptir.

2003 Yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 81 il içerisinde 53. sırada yer alan Sivas ili Dördüncü Derecede Gelişmiş İller Grubunda bulunmaktadır.
2001 yılı Sivas ili GSYİH'nın sektörel dağılımında en yüksek payı yüzde 22,4 ile sanayi sektörü alırken, ulaştırma ve haberleşme sektörü 2. sırada, daha önceki yıllarda ilk sırada yer alan tarım sektörü üçüncü ve son olarak ticaret sektörü de dördüncü sırada yer almaktadır.

Sivas'ta 2001 Yılı Kişi Başına Düşen Geliri 1.399 Dolar olup, ülke düzeyinin yüzde 65'i seviyesindedir. Nüfusunun yüzde 66,5'inin tarım, yüzde 24,1'inin hizmet, yüzde 5,4'ünün sanayi ve yüzde 4'ünün inşaat sektöründe çalışmaktadır.

Kültür-Turizm

Sivas yazılı ve yazısız tarih dönemlerinin çeşitli uygarlık izlerini ve eserlerini taşımaktadır. İl genelinde 139 sit alanı olup, bunun 128'i arkeolojik, 8'i kültürel/tarihi, 3'ü de doğal sit alanlarıdır. Bunlar içerisinde 1993 yılından itibaren arkeolojik kazı çalışmaları devam eden ve Altınyayla ilçesinde bulunan Kuşaklı (Sarissa) Örenyeri Hititler döneminden kalma önemli şehirlerinden biridir.

Sivas ili Anadolu topraklarının Selçuklu hakimiyetine girmesinden sonra da önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar korumuştur.

Tarihinin çeşitli dönemlerinde başkent olması, ticari ve kültürel kimliğe sahip olması nedeniyle her dönemde yapılan çok sayıda eserlerle doludur. Ayrıca Sivas Cumhuriyet Türkiyesi'nin de önemli bir tarih ve kültür merkezi olmuştur. İl merkezinde bulunan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde arkeolojik, etnografik, sikke, tablet, mühür ve el yazması kitaplar olmak üzere toplam 11.305 eser bulunmaktadır.

Selçuklu döneminden kalan Divriği Ulu Camii, Şifaiye Medresesi, Gök Medrese, Çifte Minerali Medrese, Buruciye Medresesi; Osmanlı döneminden kalan Kale Camii, Behram Paşa Hanı, Kurşunlu Hamamı gibi eserler Sivas'a tarihi ve kültürel bakımdan büyük bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca Türk ve İslam Kültürünü günümüze taşıyan camileri, medreseleri, hanları, kaleleri, köprüleri gibi birbirinden güzel ve görülmeye değer tarihi ve kültürel zenginlikleri, tabii güzellikleri, kaplıcaları Sivas'ı turizm açısından önemli bir merkez konumuna getirebilecek potansiyelleri bulunmaktadır. Turizmin tür ve şekillerinin birçoğuna sahip olan Sivas, özellikle kültür turizmi, doğa turizmi, inanç turizmi ve kış turizmi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır.
Ancak, tarihi eserlerin restorasyonlarının uzun sürmesi, turizm sektöründeki mevcut tesislerin standartlarının düşük olması, kalifiye eleman yetersizliği, tanıtım eksikliği, eğlence ve alışveriş merkezlerinin olmayışı, Sivas'ın sahip olduğu kültür ve turizm potansiyelini yeterince değerlendirememesine sebep olmaktadır.

Sivas 2023 Stratejik İl Gelişme Planı kapsamında Kültür ve Turizm Hizmetlerinin mevcut durumu analizi yapılarak, sektörün vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri belirlenmiştir.